Starflex print voor dynamisch gebruik

Contactvlak met hardgoud

LED module met IMS (insulated metallic substrates techniek)

Aluminiumkern printplaat (IMS; insulated metallic substrates)
met wit soldeermasker en bondgoudoppervlakte

Printen met Kaptontape als vervanging voor peel off masker

Printen met Kaptontape als vervanging voor peel off masker

LED lands met bondoppervlakte

Paneel met “Edgeplating”

Paneel met “Edgeplating”

Drukknop bij een flexibele print met beschermfolie

Drukknop bij een flexibele print met beschermfolie

Starflex print voor dynamisch gebruik

Oppervlakte Entek+ (OSP) bij multilayer

Chemisch NiAU oppervlakte bij multilayer

Layout en printplaat voor processor met Ball Grid Area

Contourfrezen in paneel bij dubbelzijdige printplaat

Paneel met uitbreekbruggen

100 µm printplaat met zwartsoldeermasker en een oppervlakte chemisch goud

Aluminium printplaat (IMS; insulated metallic substrates) met wit soldeermasker
met een bondgoudoppervlakte

Disclaimer

 

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

2. Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is J.A. Printed Circuits Company B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3. J.A. Printed Circuits Company B.V. staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4. J.A. Printed Circuits Company B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:
         a. Toegebracht door de website
         b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
         c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
         d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. J.A. Printed Circuits Company B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. J.A. Printed Circuits Company B.V. behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is J.A. Printed Circuits Company B.V. niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7. J.A. Printed Circuits Company B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks

8. J.A. Printed Circuits Company B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen

10. De gebruiker vrijwaart J.A. Printed Circuits Company B.V.de werknemers van J.A. Printed Circuits Company B.V. vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;