Starrflex Schaltung für dynamische Anwendungen

Tasterflächen in Hartgold

LED Modul mit IMS; (Insulated Metallic Substrates Technik)

Alukern Platine (IMS; Insulated Metallic Substrates) mir weißem Lötstoplack und Bondgoldoberfläche

Schaltungen mit Kaptontape als Ersatz für Peel Off Mask ( abziehbarer
Lötstoplack )

Schaltungen mit Kaptontape als Ersatz für Peel Off Mask ( abziehbarer
Lötstoplack )

LED Lands mit Bondoberfläche

Nutzenplatine mit Kantenmetallisierung ( Edgeplating )

Nutzenplatine mit Kantenmetallisierung ( Edgeplating )

Drucktaster bei einer Flexiblen Schaltung inkl. Schutzfolie

Drucktaster bei einer Flexiblen Schaltung inkl. Schutzfolie

Starrflex Schaltung für dynamische Anwendungen

Oberfläche Entek+ (OSP) bei Mehrlagenschaltungen ( hier 6 lagen ML)

Chem. NiAu Oberfläche bei Multilayern

Layout und Platine zu Prozessor mit Ball Grid Area ( hier 8 lagen ML )

Fräskontur im Nutzen bei doppelseitiger Schaltung

Nutzen mit Haltestege

100µm Platine mit schwarzem Lötstoplack und chem. NiAu Oberfläche

Alukern Platine (IMS; Insulated Metallic Substrates) mit weißem
Lötstoplack und Bondgoldoberfläche

Disclaimer

 

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

2. Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is J.A. Printed Circuits Company B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3. J.A. Printed Circuits Company B.V. staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4. J.A. Printed Circuits Company B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:
         a. Toegebracht door de website
         b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
         c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
         d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. J.A. Printed Circuits Company B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. J.A. Printed Circuits Company B.V. behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is J.A. Printed Circuits Company B.V. niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7. J.A. Printed Circuits Company B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks

8. J.A. Printed Circuits Company B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen

10. De gebruiker vrijwaart J.A. Printed Circuits Company B.V.de werknemers van J.A. Printed Circuits Company B.V. vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;